Land near seaside - Ulcinj, Donji Stoj - 1,3 Ha

Montenegro, Ulcinj, Montenegro

REF. ME10301L01001

Type: Land

Land: 13 042 m2

Facilities / Utilities available?: No

Electricity available?: No

Gas available?: No

Water available?: No

Land

13 042 m2

Property description

Predmetne nepokretnosti se nalaze u mirnom naseljskom mjestu Donji Štoj u Ulcinju. Ovo naselje

spada u atraktivna naselja jer čini nadopunu turističkih kapaciteta i sadržaja grada Ulcinja. Glavni potencijal zone je jedinstven, neizgrađen prirodni ambijent pješčanih plaža i dina, površina mediteranskog bilja i borove šume u dijelu Velike plaže, i prostora sa močvarom, šikarom i mnogim

staništima autohtonih vrsta biljaka, vodozemaca, gmizavaca i ptica u dijelu delte rijeke Bojane. Na

ovoj lokaciji izgrađeni su hoteli, lux vile, individualne kuće, stambene zgrade. Zona u kojoj se nalazi nekretnina je sa centralnim gradskim područjem Ulcinja saobraćajno povezana mostom preko kanala Port Milena. Do nepokretnosti se stiže lokalnom saobraćajnicom R-17, a udaljenost od puta je svega nekoliko metara. Udaljenost od Ulcinja iznosi 7 km i prosječno se stiže za 10min. Infrastrukturni objekti: osnovna škola, dom zdravlja, zgrada univerziteta i drugo nalaze se u Ulcinju. Trgovinski centar je takođe u Ulcinju, dok se u blizini nalaze manje prodavnice.

U neposrednoj blizini se nalazi jedna od najdužih pješčanih plaža u Evropi i najduža plaža u Crnoj Gori VELIKA PLAŽA.

Lokalitet se nalazi na zaravnjenom terenu okrenutom dužom stranom u pravcu jug-sjever, odmah pored puta. Zemljište je pogodno za gradnju sa prethodnim pripremnim radovima na nivelisanju i čišcenju. Predstavlja izvrsnu razvojnu priliku za turističke objekte.

Lokacija je dio planske dokumentacije Prostornog

Urbanističkog Plana opštine Ulcinj.

Prema PUP-u Ulcinja zemljište je zonirano za izgradnju, namjene turizam T1 i važe sledeći parametri:

Indeks zauzetosti: 0,30

Indeks izgrađenosti: 0,80

Planska zona broj: 2

Bruto građevinska površina za parcelu: 10433m2

Razvojni potencijal ove parcele ogleda se u sledećem:

-povoljna cijena zemljišta po kvadratnom metru

-neizgrađeno i ravno zemljište

-mogućnost fazne izgradnje

- u radijusu od 75 km nalaze se dva međunarodna aerodroma Tivat i Podgorica, a u radijusu od 140 km su još dva važna međunarodna aerodrome Dubrovnik i Tirana.

CENA: NA UPIT

 

The real estate is located in a quiet residential area of ​​Donji Štoj in Ulcinj. This settlement belongs to the attractive settlements because it complements the tourist capacities and contents of the city of Ulcinj. The main potential of the zone is the unique, undeveloped natural environment of sandy beaches and dunes, areas of Mediterranean plants and pine forests in the part of Velika plaza and areas with swamps, thickets and many habitats of autochthonous species of plants, amphibians, reptiles and birds in the part of the Bojana river delta. On the hotels, luxury villas, individual houses, residential buildings were built in this location. The area where the property is located is connected to the central city area of ​​Ulcinj by a bridge over the Port Milena canal. The property can be reached via the local road R-17, and the distance from the road is only a few meters. The distance from Ulcinj is 7 km and can be reached in an average of 10 minutes. Infrastructure facilities: elementary school, health center, university building, and others are located in Ulcinj. The shopping center is also in Ulcinj, while there are smaller shops nearby.

In the immediate vicinity is one of the longest sandy beaches in Europe and the longest beach in Montenegro, VELIKA PLAŽA.

The site is located on level ground facing the long side in the south-north direction, right next to the road. The land is suitable for construction with previous preparatory work on leveling and cleaning. It represents an excellent development opportunity for tourist facilities.

The location is part of the spatial planning documentation

of the Urban Plan of the Municipality of Ulcinj.

According to the PUP Ulcinja, the land is zoned for construction, tourism T1 and the following parameters apply:

Occupancy index: 0.30

Construction index: 0.80

Planning zone number: 2

Gross construction area for the plot: 10433m2

The development potential of this plot is reflected in the following:

- favorable land price per square meter

- undeveloped and flat land

-possibility of phased construction

- in a radius of 75 km there are two international airports Tivat and Podgorica, and in a radius of 140 km there are two more important international airports Dubrovnik and Tirana.

PRICE: ON DEMAND

Contact: +382 67 733 744  

 

 

Contact us regarding
this property

Contact Us

Montenegro

Mr. Danilo Premović

Montenegro

Property location