REF. 9117355647

Kuća u Hruševcu

Lipovečka 104, Krapinsko-Zagorska, Andraševec

20 000 EUR without VAT
Contact us

Property description

Prodaje se gospodarska građevina, klijet. 

Predmetna zgrada je izgrađena razvedenog i nepravilnog tlocrtnog oblika, etažne visine, podrum + prizemlje.

Osnovni tlocrt je okvirne dimenzije 6,85 x 5,73 m sa terasama veličine 6,80 x 2,95 m.

Nosiva konstrukcija građevine izvedena je kao masivna zidana. Temelji su trakasti betonski. Podrumski zidovi su armirano-betonski i zidani betonskim blokovima, dok su nadzemni zidovi izvedeni kao zidani blok opekom, debljine 25 cm.

Hidroizolacija podova je izvedena klasičnim načinom od premaza vrućim bitumenom i dva sloja ljepenka. Građevina je priključena na instalacije električne struje i vodovoda. U istoj građevini izvedene su instalacije kućne kanalizacije koja je spojena na trodjelnu septičku jamu.

Property details

Type: Residential

Land: 788 m2

Land registry plot: 5307

Use: Klijet

Property location